Voor wie

Psychotherapiepraktijk Anima biedt hulp bij psychische stoornissen.
In ieders leven komen wel eens problemen voor die zich in de loop van de tijd geregeld ook weer oplossen. Het kan zijn dat het gewone functioneren teveel gehinderd wordt en het niet lukt er zelf of met hulp van de omgeving uit te komen. Dan kan psychotherapeutische hulp zinvol zijn.

Problemen kunnen uiteenlopend van aard zijn en verschillende klachten tot gevolg hebben. Het kan gaan om mildere psychische aandoeningen, maar ook om complexere problemen waarvoor gespecialiseerde hulp nodig is. Soms zijn er duidelijke oorzaken aan te wijzen, bijvoorbeeld traumatische of sterk belastende gebeurtenissen, of de overgang naar een andere levensfase. Soms zit iemand vast in bepaalde patronen van omgaan met zichzelf of anderen. Ofwel iemand heeft last van gevoelens van angst of somberheid zonder zelf te begrijpen waar die vandaan komen.

Problemen waarvoor mensen in behandeling gaan:

 • Angstproblemen
 • Onzekerheid en piekeren
 • Depressieve klachten
 • Eetproblemen
 • Lichamelijke- en spanningsklachten
 • Moeilijkheden in relatie tot anderen
 • Klachten voortkomend uit een negatief zelfbeeld
 • Onverwerkte of nare ervaringen uit het verleden
 • Rouwproblemen
 • Problemen die samenhangen met de levensfase
 • Identiteits- en zingevingsproblemen