Kosten

De behandeling van psychische stoornissen wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. We hebben voor 2024 contracten gesloten met alle ziektekostenverzekeraars. Enkele zorgverzekeraars hanteren een omzetplafond dat is toegekend voor één jaar. Belangrijk is te weten dat het wettelijk verplichte eigen risico ook in 2024 € 385 per jaar bedraagt. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op je vergoedingen.

Per januari 2022 is er iets veranderd in de GGZ. Om het bekostigingssysteem meer transparant te maken is het ZorgPrestatieModel ingevoerd: hierbij sluiten de prijzen aan bij de geleverde zorg (de zogenoemde prestaties) die je hebt gekregen. Factoren van het beroep van de persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, en de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg. De prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  De rekening gaat zoals voorheen rechtstreeks naar de ziektekostenverzekeraar maar er kan dus veel sneller gedeclareerd worden.

Wat er verandert op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar: je kunt daarop precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. Je krijgt de rekening ook sneller. Zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen. Op de rekening staat sinds januari 2022 ook de zorgvraagtypering.
Bij vragen over de vergoeding van de behandeling kan de zorgverzekeraar je nader informeren. Op de website van de LVVP vind je onder het cliëntendeel meer informatie: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Zie ook de cliëntfolder Zorgprestatiemodel.

Indien geen contract is afgesloten met de verzekeraar betaal je zelf de rekening. Maar ook in dat geval kun je een groot deel van je behandeling vergoed krijgen. De hoogte van de vergoeding hangt dan af van de vorm van je verzekeringspolis: natura of restitutie. Je krijgt bij een naturapolis in het algemeen 50 à 70 % van de verzekeraar terug. Bij een restitutiepolis (die echter in 2024 nog slechts door enkele verzekeraars wordt aangeboden) is de vergoeding hoger. Zie voor informatie: Zorgverzekeraars Nederland.