Kosten

De behandeling van psychische stoornissen wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. We hebben voor 2021 contracten gesloten met alle ziektekostenverzekeraars. Het gaat om contracten voor de generalistische basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Voor CZ geldt dat alleen in de vergoeding van zorg in de generalistische basis-GGZ is voorzien. Voor VGZ hebben wij alleen een contract voor de gespecialiseerde GGZ.
Bij beëindiging van de behandeling gaat de rekening rechtstreeks naar de ziektekostenverzekeraar. Enkele zorgverzekeraars hanteren een omzetplafond dat is toegekend voor één jaar. Belangrijk is te weten dat het wettelijk verplichte eigen risico in 2021 € 385 per jaar bedraagt. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op je vergoedingen.
Bij vragen over de vergoeding van de behandeling kan de zorgverzekeraar je nader informeren. Ook op de website van de LVVP vind je onder het cliëntendeel informatie: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Indien geen contract is afgesloten met de verzekeraar betaal je zelf de rekening. Maar ook in dat geval kun je een groot deel van je behandeling vergoed krijgen. De hoogte van de vergoeding hangt dan af van de vorm van je verzekeringspolis: natura of restitutie. Je krijgt bij een naturapolis in het algemeen 50 à 70 % van de verzekeraar terug. Bij een restitutiepolis is de vergoeding groter. Er zijn enkele zorgverzekeraars die een zuivere restitutiepolis aanbieden waarmee de cliënt recht heeft op 100% vergoeding van het NZa-tarief.  Zie voor informatie: Zorgverzekeraars Nederland.