Behandelaanbod

In psychotherapie gaan betekent het gaan begrijpen wat er aan de hand is en waarom je vastloopt. Het kan helpen om zaken anders te gaan zien, moeilijke situaties anders aan te pakken en pijnlijke gevoelens ofwel nare ervaringen uit het verleden te verwerken. De ruimte om dingen anders te gaan zien geeft een grotere vrijheid van ervaren en handelen. Daarbij gaat een mens zich doorgaans beter voelen.

Als psychotherapeut kunnen we je problemen niet voor je oplossen, wel helpen meer begrip van jezelf te krijgen, en daarmee meer greep op je problemen. We proberen in ons werk goed te luisteren en de juiste vragen te stellen. Zo onderzoeken we samen waarom je je zo voelt en zo handelt als je doet. In ons werk zijn wij nieuwsgierig naar iemands verhaal en beleving en naar hoe iemand zichzelf in zijn of haar leven verder zal ontwikkelen. Zeker in de adolescentie en de jongvolwassenheid zijn er nog volop mogelijkheden tot ontplooiing en groei.

Soms kan therapie kort, soms is lang beter. Bij problemen die nog maar kort bestaan gaat het meestal om een gebeurtenis of een fase die ontregelend heeft gewerkt. Als maar weinig nodig is om op eigen kracht verder te gaan zullen we al snel weer afscheid nemen.
Maar soms kost het tijd te ontdekken wat er aan de hand is. Bij langdurige problemen gaat het vaak om patronen (van gedrag, gedachten of gevoelens), die al lang bestaan en die vroeger zinvol en nuttig waren maar nu niet meer.

We werken vanuit verschillende kaders waaronder psychodynamische psychotherapie, Affect Fobie Therapie, cognitieve gedragstherapie, mentaliseren bevorderende therapie en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). De werkwijze wordt afgestemd op jou en je hulpvraag. Dit is namelijk voor iedereen anders. Belangrijkst echter blijft voor ons, onafhankelijk van de werkwijze, om in een sfeer van goed vertrouwen samen te werken.